รูปแบบการเขียนการ์ดแต่งงาน (wedding card)


wedding

        การด์แต่งงานเป็นเสมือนตัวแทน กล่าวเชื้อเชิญบุคคลสำคัญ เปรียบเสมือนพยานแห่งรักของคุณ ซึ่่งเป็นสาส์นบอกเล่าให้ทุกคนทราบ
ถึงรายละเอียดของพิธีแต่งงานครั้งนี้ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงปราการด่านแรก ที่สร้างความประทับใจแรกที่ผู้ร่วมงานสัมผัสได้
และรูปแบบการ์ดยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ครอบครัวทั้งสองฝ่าย เช่นความหรูหรา ความเรียบง่าย หรือความสดใส
ความสนุกสนานเป็นกันเอง การ์ดแต่งงานจึงมีความสำคัญมากกว่าจดหมายแจ้งข่าว ในวาระสำคัญเช่นนี้ เพื่อความสะดวกและประหยัด
เวลาอันมีค่าช่วงก่อนงานแต่งงาน ควรเตรียมรายละเอียดที่จะระบุในการ์ดแต่งงาน และวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้.

     
การเตรียมข้อมูลในการ์ดแต่งงาน และจำนวนการ์ด
       รายชื่อบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดพิมพ์การ์ด เช่น เริ่มจากประธาน(ถ้ามี) ชื่อ-สกุลเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าบ่าว-เจ้าสาว
ชื่อ-สกุลผจ้าบ่าว-เจ้าสาว สถานที่จัดงาน รวมถึงงานหมั้น(ถ้ามี) ลักษณะการจัดเลี้ยง เช่น ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ หรือโต๊ะจีน และจำนวน
การด์ที่ต้องใช้


     การเลือกรูปแบบการ์ดแต่งงาน
       รูปแบบหรือวัสดุที่ใช้ทำการ์ดเชิญก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เริ่มจากประเภทของการ์ดว่าคู่ของคุณต้องการแบบใด การ์ดสำเร็จรูป
หรือ การ์ดสั่งผลิตโดยเฉพาะ โดยที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบได้เอง ชนิดของกระดาษที่พิมพ์ โทนสีของการ์ด และซอง รูปแบบ และ
โทนสีตัวอักษรที่พิมพ์


     การเตรียมรายชื่อแขกที่มาร่วมงาน
       ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดรายชื่อแขกสำหรัรบพิมพ์ลงบนซอง สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องของข้อมูล
บนการ์ด เช่นความถูกต้องของการสะกดชื่อ - สกุล รายชื่อแขกที่สำหรับพิมพ์ลงบซอง การตรวจทานก่อนการพิมพ์ จึงควรทำอย่างพิถี
พิถัน โดยช่วยกันทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนื่องจากข้อมูลมักจะได้มาจากทั้งสองฝ่าย
       สำหรับระยะเวลาการผลิตมักขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการ์ด จึงควรติดต่อกับผู้ผลิตการ์ดแต่งงานแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนวันแต่ง อย่างน้อย 4 - 6 สัปดาห์
       ที่สำคัญที่สุดคุณควรหาร้านที่ไว้ใจได้ในการพิมพ์การ์ดของคุณ ทั้งคุณภาพ ราคา และการตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้ถือ เป็นสิ่งที่สำคัญ
ในการเลือกหรือตัดสินใจการผลิตสาส์นรักของคุณครั้งนี้


  
สำหรับรูปแบบการเขียนข้อความในการ์ดเชิญงานแต่งงานที่จะนำเสนอจากด้านล่างนี้ เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณา
ตามความเหมาะสมของคู่บ่าวสาว แล้วแต่กรณี ข้อความอาจมีส่วนคล้ายคลึงกัน แต่จะไม่เหมือนกันทั้งหมด ให้คู่บ่าวสาวนำไปปรับ
แต่งข้อความ ให้เหมาะสมกับงานของตนต่อไป             นายประชัย ตุนเฮ้า (บิดา)                             นายวันชัย รอดพันธ์ (บิดา)
                                                           และ
             นางสมพร  ตุ่นเฮ้า (มารดา)                           นางขวัญ   อยู่มันกะ (มารดา)

    มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และ ประสาทพรเนื่องในพิธีมงคลสมรส

                                                           ระหว่าง
          นางสาวเกตุทิพย์ รอดพันธ์ (แนน)                      นายวันเฉลิม ตุนเฮ้า์ (แป๊ป)

               ณ บ้านเลขที่ 89/7 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

                          วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11)

                                   เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
                                   เวลา 09.09 น. พิธีรับขันหมาก หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
                                   เวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร

                                        (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

 

(กรณีบิดาของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเสียชีวิต )
             คุณอรุณ          มีดีสี                             
                                                     และ            คุณลมัย      ประยูรวงศา
             คุณมาลี           มีดีสีี 

             คุณสมเจตน์      รัตนจารย์ี                          

                             ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในงานมงคลสมรส

                                                   ระหว่าง
  นางสาวเพชรนภา        รัตนจารย์                       นายประยงค์ ประยูรวงศา

                 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11)

                                   เวลา 08.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                                   เวลา 10.09 น. พิธีมงคลสมรส
                                   เวลา 12.00 น. ฉลองมงคลสมรส ร่วมรัปประทานอาหาร

           ณ บ้านเลขที่ 89/7 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

                                                                (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

 

                                     พลอากาศโท วิชัย    เจริญภักดิ์สวัสดิ์
                                           ผู้บัญชากองบินยุทธการ 54

             คุณนณพร         ยศบรรดา                     คุณวินัย        ปองจินดา       
             คุณนภา            ยศบรรดา       และ         คุณสุภาพร    ปองจินดา
           
                   มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
                                            เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส

                                                     ระหว่าง
       นางสาวธันยเรส        ยศบรรดา                       พันจ่าอากาศเอก สมชาย    ปองจินดา

                         วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11)
                                   เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านเลขที่ 87/7 ถนนเอกชัย บางขุนเทียน
                                   เวลา 12.09 น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
                                   เวลา 18.00 น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ณ รร.มารวยการ์เด้น

                                            (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

 

                                           คุณสมาน     วงษ์สมุทรจิน
                  ประธานกรรมการ บริษัทวัฒนาโภคภัณฑ์ (มหาชน)จำกัด (ประธาน)
                                           คุณยายสมาน     วิภามาษ                (เจ้าภาพ)

                คุณแกละ         อาจม่วง                       คุณปัญญา        เปลี่ยนคารม       
                คุณเรียม          อาจม่วง         และ        คุณสำเนียง       เปลี่ยนคารม
           
                   มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
                                            เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส

                                                     ระหว่าง
       นางสาวธันยเรส        ยศบรรดา                       พันจ่าอากาศเอก สมชาย    ปองจินดา

                      ณ บ้านเลขที่ 47/87 ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ
                                          วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
                                   เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
                                   เวลา 09.09 น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
                                   เวลา 18.00 น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ณ รร.มารวยการ์เด้น

                                            (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

 


                นายวิเชียร         นินวิจิตร                       นายวิรัตน์        รมย์กมล       
                นางสมใจ          นินวิจิตร         และ         นางบุญนภา     รมย์กมล
           
                   มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
                                            เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส
   
                                                        ระหว่าง
          นางสาววรรณวลี       นินวิจิต      (แอน - โอ๊ต )          นายวิทยา    รมย์กมล

                              ณ หอประชุมโรงเรียนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
                                          วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
                                               (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 )
                                              เวลา 17.00 น. (โต๊ะจีน)

                                            (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

 


                นายมานัสวี        กสิวิกร                         พล.ต.ต.จินดา       อรุโณ      
                นางสำอางค์      กสิวิกร         และ            นางเนตรนภา        อรุโณ
           
                          ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองฉลองมงคลสมรส
                                                       ระหว่าง
          นางสาวนพอาภร       กสิวิกร      (ภร - วิทย์ )       นายประวิทย์    อรุโณ


                                        ณ ห้องนิวยอร์ค แอนด์ เบเวอรีฮิลล์
                                       โรงแรม คอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
                                          วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
                                               
                                              เวลา 18.00 น. (ค็อกเทล)

                                         (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

 


 
นำเสนอข้อมูล :: Centerwedding

<< Back
จำนวนเข้าชม  webstats software  ครั้ง